獄中寄子由二首其一

聖主如天萬物春,
小臣愚暗自亡身。
百年未滿先償債,
十口無歸更累人。
是處青山可埋骨,
他年夜雨獨傷神。
與君世世為兄弟,
又結來生未了因。

 

Ngục trung ký Tử Do nhị thủ kỳ 1

Thánh chủ như thiên vạn vật xuân,
Tiểu thần ngu ám tự vong thân.
Bách niên vị mãn tiên thường trái,
Thập khẩu vô quy cánh luỹ nhân.
Thị xứ thanh sơn khả mai cốt,
Tha niên dạ vũ độc thương thần.
Dữ quân thế thế vi huynh đệ,
Hựu kết lai sinh vị liễu nhân.


Nguyên tự của bài: “Dư dĩ sự hệ Ngự sử đài ngục, ngục lại sảo kiến xâm, tự đạc bất năng kham, tử ngục trung, bất đắc nhất biệt Tử Do, cố tác nhị thi thụ ngục tốt Lương Thành, dĩ di Tử Do” 予以事繫禦史台獄,獄吏稍見侵,自度不能堪,死獄中,不得一別子由,故和二詩授獄卒梁成,以遺子由 (Ta có việc bị giam trong ngục Ngự sử đài, thấy cai ngục hơi có vẻ xược, tự biết không thể chịu nổi, chết trong ngục, không được một lần từ biệt với Tử Do, nên làm hai bài thơ, nhờ lính ngục là Lương Thành, đưa cho Tử Do).

Tác giả làm hai bài thơ này vào năm Nguyên Phong thứ 2. Tháng hai năm đó, nhóm Hà Chính Thần, Thủ Bẩm, Lý Dịch nhặt những câu văn trong biểu chương của Tô Thức, hặc ông là công kích tân pháp, phỉ báng triều đình. Tháng bảy ngự sử đài sai người đến Hồ Châu bắt Tô Thức hạ ngục.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Thánh chúa như trời vạn vật xuân
Tiểu thần ngu ám tự diệt thân
Trăm năm chưa trả dư nợ cũ
Mười miệng không càng mệt luỵ thân
Nơi đây núi biếc chôn xương được
Năm khác mưa bay tổn tinh thần
Với em mãi mãi là huynh đệ
Sẽ kết nhân duyên ở cõi trần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thien Thanh

Vua tợ trời cao muôn vật xinh,
Thần đây ngu tối tự bỏ mình.
Chưa tròn trăm tuổi đã đền nợ,
Lưu lạc tha hương luỵ gia đình.
Xương trắng xin vùi nơi núi biếc,
Năm khác mưa đêm riêng khổ tình.
Đời này đã kết làm huynh đệ,
Là duyên mãi mãi kiếp lai sinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời