夜冷

秋深無褥亦無氈,
縮脛弓腰不可眠。
月照庭蕉增冷氣,
窺窗北斗已橫天。

 

Dạ lãnh

Thu thâm vô nhục diệc vô chiên,
Súc hĩnh cung yêu bất khả miên.
Nguyệt chiếu đình tiêu tăng lãnh khí,
Khuy song Bắc Đẩu dĩ hoành thiên.

 

Dịch nghĩa

Đêm cuối thu không đệm cũng không chăn,
Nằm co cẳng cong lưng vẫn không ngủ được;
Trăng soi khóm chuối trước sân càng tăng thêm khí lạnh,
Nhòm qua cửa sổ, sao Bắc Đẩu đã ngang trời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Đêm thu không đệm cũng không chăn,
Gối quắp, lưng còng, ngủ chẳng an;
Khóm chuối trăng soi càng thấy lạnh,
Nhòm song, Bắc Đẩu đã nằm ngang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
54.40
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đắc Thọ

Cuối thu chăn đệm cũng đều không,
Co quắp nằm mà ngủ chẳng xong;
Sân chuối trăng soi thêm lạnh lẽo,
Ngang trời, Bắc Đẩu hiện ngoài song.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Đêm Lạnh

Đêm thu không đệm cũng không trăng
Khó ngủ loay hoay mọi thế nằm
Trăng soi khóm chuối càng thấy lạnh
Ngoài song Bắc Đẩu đã ngang cằm.

Sống mê sảng, Tâm bất an.
33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Triệu Lam Châu

Cuối thu không đệm không chăn
Lưng còng, gối quắp, chẳng an đêm dài
Lạnh đầy, khóm chuối trăng soi
Nhòm song: Bắc đẩu giữa trời nằm ngang.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời