Dưới đây là các bài dịch của Trần Đắc Thọ. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Cấm yên (Chỉ yên đích) (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Trần Đắc Thọ

Cấm thuốc nơi đây lợi hại thay!
Thuốc anh, túi hắn nhét vào ngay!
Hắn thì cứ tẩu đàng hoàng hút,
Anh hút, còng liền, phạt thẳng tay.

Ảnh đại diện

Mộ (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Trần Đắc Thọ

Chim mỏi về rừng tìm bụi ngủ,
Lững lờ mây lẻ lướt tầng không.
Cô em xóm núi đang xay bắp,
Lò đốt hồng rồi, xay cũng xong.

Ảnh đại diện

Vịnh Thái Hồ (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Trần Đắc Thọ

Tây Hồ đọ với Thái Hồ,
Thái Hồ to đẹp, khôn so mặt nào.
Thuyền chài nắng sớm xôn xao,
Hoa tô điểm núi, lúa dâu đầy đồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Phỏng Khúc Phụ (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Trần Đắc Thọ

Mười chín tháng năm thăm Khúc Phụ,
Lờ mờ miếu cổ với tùng xưa.
Trọng Ni thế lực giờ đâu nhỉ?
Chênh chếch bia xưa phớt nắng mờ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Lương Hoa Thịnh tướng quân thăng nhậm phó tư lệnh (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Trần Đắc Thọ

Đốc quân ngày trước vùng Tương, Chiết,
Chống giặc năm nay mạn Miến, Điền;
Lừng lẫy uy danh, thù mất mật,
Khải hoàn mừng trước, xướng thành thiên.

Ảnh đại diện

Lạc liễu nhất chích nha (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Trần Đắc Thọ

Cứng rắn như anh chẳng kém ai,
Chẳng như lão lưỡi dẻo và dài;
Ngọt bùi cay đắng từng chia sẻ,
Nay kẻ chân mây, kẻ cuối trời.

Ảnh đại diện

Dạ lãnh (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Trần Đắc Thọ

Cuối thu chăn đệm cũng đều không,
Co quắp nằm mà ngủ chẳng xong;
Sân chuối trăng soi thêm lạnh lẽo,
Ngang trời, Bắc Đẩu hiện ngoài song.

Ảnh đại diện

Phân thuỷ (Hồ Chí Minh): Bản dịch của Nam Trân, Trần Đắc Thọ

Mỗi người nửa chậu nước nhà pha,
Rửa mặt pha trà tự ý ta;
Ai muốn pha trà, đừng rửa mặt,
Ai cần rửa mặt, chớ pha trà.

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]