書示伴送李憲喬

太平景物十分妍,
相送行人北上燕。
混沌巧通山水竅,
推敲拙畫閬蓬天。
黃巢遺跡知何處?
赤壁清遊見此船。
慚愧浮名塵藻鑑,
有懷聊賦濕苓篇。

 

Thư thị bạn tống Lý Hiến Kiều

Thái Bình cảnh vật thập phân nghiên,
Tương tống hành nhân bắc thướng Yên.
Hỗn độn xảo thông sơn thuỷ khiếu,
Thôi xao chuyết hoạ lãng bồng thiên.
Hoàng Sào di tích tri hà xứ?
Xích Bích thanh du hiện thử thuyền.
Tàm quý phù danh trần tảo giám,
Hữu hoài liêu phú Thấp Linh thiên.

 

Dịch nghĩa

Thái Bình cảnh vật vô cùng tươi đẹp,
Cùng đưa hành nhân lên phía bắc đến Yên Kinh.
Hỗn độn mà khéo tạo nên vẻ đẹp sông núi,
Đắn đo vụng tả cảnh trời Lãng Uyển, Bồng Lai.
Biết ở chốn nao, dấu xưa Hoàng Sào nhỉ?
Tại thuyền này lại có thú chơi Xích Bích đây.
Thẹn với danh hờ, không xứng lời ông khen ngợi,
Tạm ngâm khúc Thấp Linh tỏ nỗi lòng thôi.


Nguyên chú: Ông Hiến Kiều đỗ cử nhân, giữ chức Tri huyện Liễu Thành thành Thụ Hàng. Khi ông đến thuyền, bút vấn: “Lâu nay nghe nói Tình Phái hầu họ Ngô là nội tướng có phải không?” Tôi đáp: “Kẻ nhỏ mọn này chủ về nắm giữ từ hàn thảo chế cáo thôi”. Ông ta nói: “Thế tức là ở Phượng Hoàng trì rồi”.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]