黃梅道中

吳山行已遍,
楚山來更多。
到得青山盡,
其如白髮何。
衡岳雪初霽,
洞庭春水波。
計程在三月,
猶及薔薇花。

 

Hoàng Mai đạo trung

Ngô sơn hành dĩ biến,
Sở sơn lai cánh đa.
Đáo đắc thanh sơn tận,
Kì như bạch phát hà.
Hành Nhạc tuyết sơ tễ,
Động đình xuân thuỷ ba.
Kế trình tại tam nguyệt,
Do cập tường vi hoa.

 

Dịch nghĩa

Núi nước Ngô đã đi khắp
Đến nước Sở, núi càng nhiều
Đến được chỗ tận cùng núi xanh
Đầu bạc biết sao bây giờ
Đến Hành Dương, Nhạc Dương, tuyết vừa tạnh
Hồ Động Đình, nước xuân sóng sánh
Tính đường đi, tháng ba về tới
Còn kịp thấy hoa tường vi


Hoàng Mai: dãy núi ở huyện Hành Dương 衡陽 tỉnh Hồ Nam.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Núi Ngô đã đi khắp
Bao núi Sở cũng qua
Núi xanh đến cùng tận
Đầu bạc biết sao mà
Hành Nhạc tuyết vừa tạnh
Động Đình xuân sóng xa
Đường tháng ba về tới
Kịp tường vi nở hoa

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đã đi khắp núi non Ngô
Non sông nước Sở nhấp nhô núi ngàn
Núi xanh trùng điệp mênh mang
Thương ai chốc đã mấy hàng tóc vôi
Nhạc – Hành tuyết mới ngừng rơi
Động Đình sông nước xuân trôi lững lờ
Tính đường về đến tháng ba,
Tường vi còn mấy bông hoa đợi người?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi nước Ngô đi khắp miền,
Qua nước Sở, núi liền liền nhiều hơn.
Đến tận cùng núi xanh dờn,
Đi hoài đầu bạc bao giờ mới ngưng.
Hành, Nhạc Dương, tuyết vừa ngừng,
Động Đình hồ, nước xuân từng long lanh.
Tính đến tháng ba về nhanh,
Còn kịp thấy lại mấy cành tường vi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Nghi

Núi Ngô đi đã khắp.
Núi Sở đến càng nhiều.
Non xanh đi được hết.
Tóc bạc biết bao nhiêu?
Hành Nhạc tuyết mới tạnh.
Động Đình sóng xuân đầu.
Tính đường trong ba tháng.
Tường vi vẫn tươi màu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời