02/07/2020 16:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng Mai đạo trung
黃梅道中

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2005 13:07

 

Nguyên tác

吳山行已遍,
楚山來更多。
到得青山盡,
其如白髮何。
衡岳雪初霽,
洞庭春水波。
計程在三月,
猶及薔薇花。

Phiên âm

Ngô sơn[1] hành dĩ biến,
Sở sơn[2] lai cánh đa.
Đáo đắc thanh sơn tận,
Kì như bạch phát hà.
Hành[3] Nhạc[4] tuyết sơ tễ,
Động đình xuân thuỷ ba.
Kế trình tại tam nguyệt[5],
Do cập tường vi hoa.

Dịch nghĩa

Núi nước Ngô đã đi khắp
Đến nước Sở, núi càng nhiều
Đến được chỗ tận cùng núi xanh
Đầu bạc biết sao bây giờ
Đến Hành Dương, Nhạc Dương, tuyết vừa tạnh
Hồ Động Đình, nước xuân sóng sánh
Tính đường đi, tháng ba về tới
Còn kịp thấy hoa tường vi

Bản dịch của Đặng Thế Kiệt

Núi Ngô đã đi khắp
Bao núi Sở cũng qua
Núi xanh đến cùng tận
Đầu bạc biết sao mà
Hành Nhạc tuyết vừa tạnh
Động Đình xuân sóng xa
Đường tháng ba về tới
Kịp tường vi nở hoa
Hoàng Mai: dãy núi ở huyện Hành Dương 衡陽 tỉnh Hồ Nam.

[1] Núi thuộc nước Ngô (Giang Tô 江蘇, Chiết Giang 浙江, An Huy 安徽).
[2] Núi thuộc nước Sở xưa (An Huy 安徽, Hồ Bắc 湖北, Hồ Nam 湖南).
[3] Hành Dương 衡陽 ở Hồ Nam.
[4] Nhạc Dương 岳陽 ở Hồ Bắc.
[5] Nguyễn Du về đến Nam Quan ngày 29 tháng 3 năm Giáp Tuất (1814).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Hoàng Mai đạo trung