Đáp Tả Giang Đạo tẩy yến tiếp tùng du Viên Khâu Cực lạc

Lưỡng giang hào thắng độc Ung Ninh
Đức nhuận viên đôn thập lý hinh
Sức dẫn tú lâm khai Ngọ các
Tà loan cổ lạt uấn đan linh
Hải Đường kiều ngoại phiên xuân cước
Kiến Vũ thành trung huyến phúc tinh
Thổ Khoáng đài thanh cầm hạc điểu
Thông mang ky tử hạnh xu đình

 

Dịch nghĩa

Trong hai đạo thì đạo Ung Ninh chiếm nhiều cảnh đẹp nhất
Ơn đức nhuần thấm mười dặm vườn nương nức hương thơm
Ngọ các ngỏ cổng trên đường núi quanh co
Rượu quý toả hương cay nồng bên dốc núi
Ngoài cầu Hải Đường đầu xuân lướt nhẹ đến
Trong thành Kiến Vũ sáng rực rỡ sao Phúc tinh
Tiếng đàn hạc không còn, lâu đài Triều Thổ và Sư Khoáng thanh vắng
Đang vội việc mà được lĩnh giáo thật điều may cho kẻ hậu sinh này


Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Tuyệt trần cảnh đẹp đạo Ung Ninh
Mười dặm đức ân thấm đất lành
Ngọ Các cổng toang triền núi dốc
Rượu ngon hương toả khúc đường quanh
Hải Đường ngoài bến tươi xuân sắc
Kiến Vũ trong thành sáng Phúc tinh
Đàn hạc không còn, Triều, Khoáng vắng
Hậu sinh xin lĩnh giáo chân thành

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ung Ninh đạo đẹp nhất trong hai,
Mười dặm đức ân thơm nức ngoài.
Ngọ các cổng trên đường núi dốc,
Rượu ngon dốc núi toả hương cay.
Hải Đường cầu ngoại xuân tươi đến,
Kiến Vũ trong thành tinh phúc bày,
Đàn hạc không còn triều Khoáng lặng,
Vội xin lĩnh giáo hậu sinh may.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời