Tích vũ Huyền Trân

Huyền Trân sái tận u sầu lệ,
Hoá tác xuân mai dạ vũ thanh.
Tông quốc quả tình cừu phấn đại,
Di phu vô phận mỗi cư hành.
Nhị châu sính vật công thiên cổ,
Vạn lý giai nhân ngộ nhất sinh.
Oán hận ưng tuỳ triều thuỷ trướng,
Giang thôn tích lịch tố hàn canh.

 

Dịch nghĩa

Công chúa Huyền Trân từng rỏ hết giọt lệ u sầu
Hoá thành những tiếng mưa đêm trên cành mai mùa xuân
Nước nhà thật nhạt tình, coi khách son phấn như thù hằn
Người chồng man di xấu số đã làm nhơ cả chuỗi ngọc đeo
Lễ cưới hai châu, để lại của chung cho nghìn sau
Người giai nhân muôn dặm xa lìa, chịu lỡ làng một đời
Bao nỗi oán hờn, dường đang theo ngọn nước thuỷ triều dâng lên
Tại xóm bờ sông, trận mưa rả rích vẫn như kêu than trong đêm lạnh

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Đình Liên

Nước mắt Huyền Trân khóc phận mình,
Đêm xuân, mai đọng lệ trên cành.
Hững hờ, nước bạc thù son phấn,
Non yểu, chồng ngu hổ ngọc lành.
Sính vật hai châu, còn đất tốt,
Giai nhân một kiếp, chịu oan tình.
Oán hờn theo sóng trào dâng mãi,
Xóm bến mưa dầm đêm lọn canh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Công chúa Huyền Trân tuôn lệ hận
Đêm xuân hoá những trận mưa sầu
Nước nhà tình nhạt thù son phấn
Chồng vợ duyên hèn tuổi ngọc châu
Sính lễ hai châu ngàn thuở hưởng
Giai nhân muôn dặm một đời đau
Oán hờn theo với cơn trào dậy
Xóm bến đêm đêm lã chã rào

Quân ưng hữu ngữ
Diểu vạn lý tằng vân
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Mưa dầm ở đảo Huyền Trân

Công Chúa Huyền Trân từng rỏ hết giọt lệ u sầu
Hóa thành những tiếng mưa đêm trên cành mai mùa xuân
Nước nhà thật nhạt tình, coi khách son phấn như thù hằn
Người chồng man di xấu số đã làm nhơ cả chuỗi ngọc đeo
Lễ cưới hai châu, để lại của chung cho nghìn sau
Người giai nhân muôn dặm xa lìa,  chịu lỡ làng một đời
Bao nỗi oán hờn, dường  đang theo ngọn nước thủy triều dâng lên
Tại xóm bờ sông, trận mưa  rả rích vẫn như kêu than  trong đêm lạnh


Bản dịch (Sưu tầm)
Bất thị Tương Như năng phú khách
Tranh giao dung dị kiến Văn Quân
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Công chúa Huyền Trân rỏ lệ sầu,
Hoá thành mưa giọt mai xuân mầu.
Nước nhà tình nhạt ghen son phấn,
Man rợ người chồng bẩn ngọc châu.
Sính lễ hai châu mai hậu hưởng,
Giai nhân muôn dặm lỡ đời sau.
Oán hờn theo nước triều dâng dậy,
Xóm bến mưa đêm rả rích rào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Cạn lệ Huyền Trân hận số phần
Mưa đêm tí tách nụ mai xuân
Vô tình, đất mẹ hờn hương sắc
Bạc phước, chồng hèn uế ngọc trân
Sính lễ hai châu công bất tận
Giai nhân vạn dặm tủi vô ngần
Oán hờn chất ngất theo triều sóng
Xóm bãi rì rào mưa buốt trân

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phanxipăng

Nhỏ hết lệ sầu nàng Huyền Trân,
Thành mưa rả rích nhánh mai xuân.
Nước nhà bạc nghĩa, thù son phấn,
Chồng vợ hèn tình, hổ ngọc ngân.
Sính lễ hai châu, công quá lớn,
Giai nhân vạn dặm, tủi vô ngần.
Oán hận mãi dâng theo sóng biển,
Xóm bên đêm lạnh buốt mưa dầm.

15.00
Trả lời