Trần Khắc Chung (陳克終, 1247 – 1330),
Trần Nhân Tông (陳仁宗, 1258 – 1308),
Trần Huyền Trân (玄珍公主, 1287 - 1340).

Trần Khắc Chung lớn hơn Huyền Trân 40 tuổi, lớn hơn cả cha của công chúa đến 11 tuổi. Nói Trần Khắc Chung là “một viên tướng trẻ” thì có lẽ gượng ép lắm! Mặt khác, cả triều thần đều phản đối, chỉ riêng Trần Khắc Chung (và một vị tướng khác) tích cực ủng hộ việc gả công chúa cho Chế Mân. Cho nên, câu chuyện tình sử kia nhiều khả năng chỉ là thêu dệt.

Đất Văn Lang