回程喜賦

祗奉天章出鳳城,
風光歷歷向來程。
回頭北地山川秀,
拭目南天日月明。
懸矢獲酬男子志,
貺弓仰仗大君靈。
十朋上佑符先兆,
照我歸駢有福星。

 

Hồi trình hỷ phú

Chi phụng thiên chương xuất phụng thành,
Phong quang lịch lịch hướng lai trình.
Hồi đầu bắc địa sơn xuyên tú,
Thức mục nam thiên nhật nguyệt minh.
Huyền thỉ hoạch thù nam tử chí,
Huống cung ngưỡng trượng đại quân linh.
Thập bằng thượng hựu phù tiên triệu,
Chiếu ngã quy biền hữu phúc tinh.

 

Dịch nghĩa

Kính nhận chiếu vua, ra khỏi thành Phượng
Trên đường đi tới, phong cảnh rỡ ràng
Ngoái đầu nhìn đất Bắc: Non sông tươi đẹp
Dụi mắt ngắm trời Nam: Nhật nguyệt sáng ngời
“Tre tên”, đã thoả được chí nam nhi
“Tặng cung”, thật nhờ uy linh Tiên đế
“Chục bằng” trên giúp, điềm đã báo trước
Soi rọi xe ta trở về, còn có phúc tinh[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm Giang

Nhận chiếu vua ban vội khởi hành
Đường đi phong cảnh thật rỡ ràng
Ngoái nhìn đất Bắc, non sông đẹp
Mắt ngắm trời Nam, nhật nguyệt xinh
Tên nỏ tung hoành bền chí hướng
Thực nhờ Tiên đế tỏ uy linh
"Chục bằng" trên giúp, điềm lành báo
Soi rọi xe ta có phúc tinh


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiếu vua kính nhận khỏi thành rồi,
Đi tới trên đường phong cảnh tươi.
Đất Bắc quay đầu sông núi đẹp,
Trời Nam ngước ngắm trời trăng ngời,
"Tre tên", thoả được nam nhi chí,
"Cung tặng ", đại quân uy tỏ linh,
"Chục bằng" trên giúp điềm lành báo,
Soi rọi ta về có phúc tinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời