U Yên mưa lớn rơi
Sóng bạc ngất trời
Từ đảo Tần Hoàng đến bể khơi
Thuyền cá khắp nơi đều chẳng thấy
Biết tới đâu rồi?

Chuyện cũ đã xa vời
Nguỵ Vũ vung roi
“Đông lâm Kệ thạch” có đề bài
Hiu hắt gió thu nay cũng thế
Đổi hẳn cuộc đời!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)