早行

蝴蝶醒殘夢,
商郎聞櫂歌。
張帆開夙霧,
擺櫂破晴波。
水入九江闊,
山歸三楚多。
濂溪何處是?
我欲訪煙蘿。

 

Tảo hành

Hồ điệp tỉnh tàn mộng,
Thương Lang văn trạo ca.
Trương phàm khai túc vụ,
Bãi trạo phá tình ba.
Thuỷ nhập Cửu Giang khoát,
Sơn quy Tam Sở đa.
Liêm khê hà xứ thị?
Ngã dục phỏng yên la.

 

Dịch nghĩa

Giấc bướm tỉnh, mộng vừa tàn,
Giữa dòng Thương Lang nghe tiếng hát chèo thuyền.
Giương buồm, mở đám sương mù dày đặc,
Khua chèo, rẽ làn sóng trong,
Nước chảy vào Cửu Giang, dòng thêm rộng,
Núi về đến Tam Sở, càng nhiều ngọn thêm,
Liêm Khê ở chốn nào nhỉ?
Ta muốn viếng thăm nơi cỏ cây sương khói ấy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Huệ Chi

Tỉnh mộng tàn giấc bướm
Thương Lang hát giữa dòng
Buồm giăng khua sương đặc
Chèo cạy quẫy sóng trong
Nước Cửu giang bát ngát
Non Tam Sở chập chồng
Liêm khê nơi nào nhỉ
Hỏi chốn khói cây lồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Hồ điệp tỉnh giấc mộng tàn
Thương lang chèo tiếng hát vang đưa về
Buồm dương mở đám sương che
Chèo buông phá rẽ một bề sóng trong
Nước xuôi dòng cửu mênh mông
Núi về tam sở một vùng nhấp nhô
Liêm khê dòng ở nơi mô
Ta thăm viếng hỏi sương mờ cỏ cây

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giấc hồ tỉnh, mộng vừa tàn,
Thương Lang nghe tiếng hát vang giữa dòng,
Sương mù dày đặc buồm giương,
Khua chèo, rẽ sóng làn đường nước trong,
Cửu Giang nước chảy, rộng dòng,
Núi về Tam Sở, ngọn lồng nhiều thêm,
Liêm Khê ở chốn nào bên?
Viếng thăm nơi ấy sương liền khói mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mộng tàn giấc bướm vừa xong
Tiếng ca ai hát giữa dòng Thương Lang
Cánh buồm vẹt đám mù sương
Chèo khua nhè nhẹ rẽ làn sóng trong
Cửu Giang nước chảy mênh mông
Núi non Tam Sở chập chùng lô xô
Nơi nào là xứ Liêm Khê
Viếng thăm chốn ấy ta về khói sương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giấc hồ tỉnh mộng vừa tàn xong,
Nghe tiếng Thương Lang vang giữa dòng,
Dày đặc sương mù buồm mở đám,
Khua chèo, rẽ sóng làn nước trong,
Cửu Giang nước chảy, dòng thêm rộng,
Tam Sở núi về ngọn chất chồng,
Nào chốn Liêm Khê đâu đó nhỉ?
Viếng thăm nơi ấy khói mây lồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời