Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
8 bài trả lời: 8 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 09/05/2006 02:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/12/2006 08:19

沈園(I)其二

夢斷香消四十年,
沈園柳老不吹綿。
此身行作稽山土,
猶吊遺蹤一泫然。

 

Thẩm viên (I) kỳ 2

Mộng đoạn hương tiêu tứ thập niên,
Thẩm viên liễu lão bất xuy miên.
Thử thân hành tác Kê sơn thổ,
Do điếu di tung nhất huyễn nhiên.

 

Dịch nghĩa

Mộng đứt, hương tàn đã bốn mươi năm,
Cây liễu trong vườn Thẩm đã già, không còn nhả bông bay như xưa nữa.
Thân này dù thành nấm đất ở núi Kê,
Vẫn còn nhỏ lệ khóc tưởng niệm dấu vết xưa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Mộng chết hương tàn bốn chục năm,
Thẩm Viên liễu cỗi hết tơ xanh.
Thân này ví có làm đất núi,
Người cũ đâu còn lệ chảy nhanh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Bốn chục năm hương tàn mộng dứt
Liễu già vườn Thẩm đứt đường tơ.
Thân này ví gởi đất tro
Người xưa đâu nửa lệ mờ khóc ta.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Liễu già, tơ chẳng buông dây,
Bốn mươi năm mộng, hương bay còn gì!
Núi Kê thân gửi có khi,
Cũng còn nhỏ lệ khóc vì dấu xưa.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Bốn chục năm tàn mộng dứt hương,
Thẩm Viên dáng liễu hết tơ vương.
Thân nầy mai gửi làm tro núi,
Ai xót cho ta chút lệ buồn !?!

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bốn mươi năm mộng tan tành
Thẩm viên liễu cỗi tơ mành không buông
Thân này vùi đất Kê Sơn
Dấu xưa viếng lại lệ hồn rưng rưng

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Tàn mộng phai hương bốn chục thu
Liễu già vườn Thẩm hết vương tơ
Núi Kê thân dẫu thành ra đất
Dấu cũ vẫn tìm nhỏ lệ xưa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Mộng dứt hương tan bốn chục thu
Thẩm viên liễu cỗi chẳng bay tơ
Thân này vùi đất Kê Sơn nữa
Vẫn nhỏ dòng châu khóc dấu xưa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bốn mươi năm mộng đứt, tàn hương,
Vườn Thẩm liễu già, tơ chẳng vương.
Nấm đất núi Kê thân chẳng quản,
Dấu xưa nhỏ lệ khóc còn thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời