洛中春末送杜錄事赴蘄州

樽前花下長相見,
明日忽為千里人。
君過午橋回首望,
洛城猶自有殘春。

 

Lạc Trung xuân mạt tống Đỗ lục sự phó Kỳ Châu

Tôn tiền hoa hạ trường tương kiến,
Minh nhật hốt vi thiên lý nhân.
Quân quá Ngọ Kiều hồi thủ vọng,
Lạc thành do tự hữu tàn xuân.


Kỳ Châu nay thuộc huyện Kỳ Xuân, tỉnh Hồ Bắc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Từng bên nhau dưới hoa trước rượu
Mai thành người ngàn dặm ly tan
Qua Ngọ Kiều anh quay nhìn lại
Thành Lạc Dương còn chỉ xuân tàn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bên hoa chuốc rượu đã từng say
Ngàn dặm non sông chốc sáng nầy
Về đến Ngọ Kiều còn ngoảnh lại
Xuân tàn thành Lạc hãy còn đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gặp nhau ngồi lâu bên rượu nậm
Bỗng ngày mai ngàn dặm chia xa
Ngoảnh nhìn cầu Ngọ ông qua
Lạc thành từ đó chỉ là tàn xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dưới hoa gặp mặt uống say,
Non sông ngàn dặm chốc ngày xa nhau.
Ngọ Kiều anh còn ngoảnh đầu,
Lạc thành cảnh đẹp còn đâu xuân tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Dưới hoa trước chén mãi cùng nhìn
Chợt đã ngày mai xa dặm nghìn
Bạn tới Ngọ Kiều nên ngoái lại
Lạc Dương tự có chút xuân tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời