28/09/2022 23:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc Trung xuân mạt tống Đỗ lục sự phó Kỳ Châu
洛中春末送杜錄事赴蘄州

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/07/2014 11:29

 

Nguyên tác

樽前花下長相見,
明日忽為千里人。
君過午橋回首望,
洛城猶自有殘春。

Phiên âm

Tôn tiền hoa hạ trường tương kiến,
Minh nhật hốt vi thiên lý nhân.
Quân quá Ngọ Kiều[1] hồi thủ vọng,
Lạc thành do tự hữu tàn xuân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Từng bên nhau dưới hoa trước rượu
Mai thành người ngàn dặm ly tan
Qua Ngọ Kiều anh quay nhìn lại
Thành Lạc Dương còn chỉ xuân tàn
Kỳ Châu nay thuộc huyện Kỳ Xuân, tỉnh Hồ Bắc.

[1] Ở ngoài thành Lạc Dương, nơi Bùi Độ vì bất mãn hoạn quan chuyên quyền, về làm nhà ở ẩn, còn gọi là Ngọ Kiều trang hoặc Ngọ Kiều tuyền thạch.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Lạc Trung xuân mạt tống Đỗ lục sự phó Kỳ Châu