Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
2 người thích
Từ khoá: Trường An (23) mùa xuân (293)

Đăng bởi Vanachi vào 15/05/2006 04:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 29/07/2011 08:17

長安春望

東風吹雨過青山,
卻望千門草色閑。
家在夢中何日到,
春來江上幾人還。
川原繚繞浮雲外,
宮闕參差落照間。
誰念為儒逢世難,
獨將衰鬢客秦關。

 

Trường An xuân vọng

Đông phong xuy vũ quá thanh san,
Khước vọng thiên môn thảo sắc nhàn.
Gia tại mộng trung hà nhật đáo,
Xuân lai giang thượng kỷ nhân hoàn.
Xuyên nguyên liệu nhiễu phù vân ngoại,
Cung khuyết sâm si lạc chiếu gian.
Thuỳ niệm vi nho phùng thế nạn,
Độc tương suy mấn khách Tần quan.

 

Dịch nghĩa

Gió đông thổi mây qua rặng núi xanh
Ngắm trông ngàn cổng sắc cỏ êm đềm
Nhà ở trong giấc mơ, biết ngày nào đến được?
Trong lúc mùa xuân đến trên sông, có mấy người trở về?
Dòng sông và đồng bằng uốn lượn ngoài đám mây nổi;
Cung khuyết nhấp nhô trong bóng nắng tàn
Ai nghĩ là kẻ nho sinh này lại gặp nạn đời
Một mình đem mái tóc cằn đến làm khách ở Tần quan?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Gió đông thổi nhẹ mưa qua núi
Ngàn cỏ xa trông, sắc cỏ nhàn
Nhà ở trong mơ, lúc nào đến?
Xuân về trên nước, mấy ai sang?
Sông đồng uống lượn ngoài mây nổi
Cung khuyết so le dưới nắng tàn
Ai nghĩ thân nho đời gặp nạn?
Tóc cằn làm khách chốn Tần quan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Mưa đưa gió đẩy khỏi non ngàn,
Nhìn khắp nhân tình cảnh sắc an!
Ngày mỗ đến nhà trong mộng ảo?
Mấy ai về bến lúc xuân sang?
Ruộng sông bò lượn ngoài mây nổi,
Cung khuyết nhấp nhô dưới nắng tàn.
Ai nhớ nhà Nho gặp thế nạn,
Đem thân tóc cỗi đày Tần quan!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Núi xanh, gió thổi mưa qua,
Kinh thành nghìn cửa, cỏ hoa yên lành.
Ngày nào nhà mộng mới thành,
Trên sông, xuân tới an lành, về,... ai?
Đồng, sông uốn khúc, mây bay,
Nhấp nhô cung điện đứng say nắng tàn.
Nhà Nho, ai nghĩ gian nan,
Một mình làm khách Tần Quan tóc cằn...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió đông đã đưa mưa qua núi biếc
Nhìn nhà nhà trong thảm cỏ an nhàn
Đến bao giờ mới về được nhà thân?
Sông xuân vắng, người trở về lác đác
Dòng uốn khúc quanh co ngoài mây bạc
Cung điện mờ trong ánh nắng xế dần
Ai biết nhà nho gặp nạn thế gian
Tóc bù rối nơi cửa Tần cô quạnh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió đông mây thổi qua non ngàn,
Ngàn cổng ngắm trông cỏ mịn màng.
Nhà ở giấc mơ, nào đến được?
Xuân về sông nước, mấy người sang.
Dòng sông uốn lượn ngoài mây nổi,
Cung khuyết nhấp nhô trong nắng tàn.
Ai nghĩ nho sinh này gặp nạn,
Tóc cằn mình đến khách Tần quan?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời