15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
12 bài trả lời: 12 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2005 19:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/01/2007 18:21

無題四首其一(來是空言去絕蹤)

來是空言去絕蹤,
月斜樓上五更鐘。
夢為遠別啼難喚,
書被催成墨未濃。
蠟照半籠金翡翠,
麝薰微度繡芙蓉。
劉郎已恨蓬山遠,
更隔蓬山一萬重。

 

Vô đề tứ thủ kỳ 1 (Lai thị không ngôn khứ tuyệt tung)

Lai thị không ngôn khứ tuyệt tung,
Nguyệt tà lâu thượng ngũ canh chung.
Mộng vi viễn biệt đề nan hoán,
Thư bị thôi thành mặc vị nùng.
Lạp chiếu bán lung kim phỉ thuý,
Xạ huân vi độ tú phù dung.
Lưu lang dĩ hận Bồng sơn viễn,
Cánh cách Bồng sơn nhất vạn trùng.

 

Dịch nghĩa

Hẹn đến thì chỉ là nói suông, mà đi rồi thì mất tăm tích
Trăng xế trên lầu vẳng tiếng chuông lúc canh năm
Mộng thấy mình xa cách nhau kêu khóc cũng khó tỉnh giấc được
Trong bức thư bị thúc giục viết cho xong nước mực đậm dòng
Ánh nến soi lên một nữa chân lông chim phỉ thuý thêu kim tuyến
Mùi hương xạ thoảng bay qua gối phù dung thêu
Chàng Lưu đã hận núi Bồng Lai xa xôi
Mà mình lại ở cách núi Bồng Lai đến vạn trùng


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Mờ mịt tăm hơi hứa hẹn suông
Canh năm trăng xế chợt nghe chuông
Mộng ly biệt mãi kêu khôn tỉnh
Thư giục mau xong mực đậm nồng
Ánh nến nữa in chăn phỉ thúy
Thoảng bay hương xạ gối phù dung
Bồng sơn đã hận đường xa thẳm
Lại cách Bồng sơn một vạn trùng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Đến chẳng nói năng biến tuyệt tung
Canh năm chuông ðiểm gác trăng suông
Mộng làm xa cách kêu khôn tiếng
Thư bị thúc thôi mực chẳng nồng
Nến chiếu lung linh chim phỉ thúy
Hương thơm thoang thoảng gấm phù dung
Chàng Lưu vốn hận non Bồng thẳm
Lại cách Bồng sơn cả vạn trùng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Giang (I)

Ước hẹn sai lời đi biệt tăm,
Chuông ngân lầu nguyệt suốt canh năm.
Mộng than khóc biệt lay chưa tỉnh,
Thư vội chao tin mực chẳng đằm.
Tóc mướt thoa vàng soi ánh sáp,
Xạ thơm màn gấm lọt qua rèm.
Chàng Lưu đã hận xa Bồng Đảo,
Giờ lại càng thêm nỗi hận ngầm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đến im tiếng, đi mất tăm
Trăng soi lầu vắng, canh năm chuông rền
Mộng xa cách, khóc không yên
Bức thư thúc giục, mực đen lạc dòng
Nến soi phỉ thúy chăn lông
Mùi hương xạ thoảng phù dung gối nằm
Non Bồng, Lưu hận xa xăm
Bồng sơn cách trở vạn lần trùng khơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của vương thanh

Gặp nhau, chỉ nói vu vơ
Ra đi biền biệt, mịt mù tăm hơi
Trăng tà, gác vắng chờ Người
Canh năm đã điểm, ôi lời hứa suông!
Trong mơ, xa cách nghìn trùng
Mộng khôn thành tiếng, lòng buồn không thôi
Thư tình ai vội đôi lời
Chữ chưa ráo mực, bóng người phương nao
Nến soi cánh phụng nghiêng chào
Mùi hương còn thoảng lụa đào thêu sen
Chàng Lưu thương tiếc non tiên
Bồng sơn nay lại vạn triền núi xa...


tháng 4 năm 2005
Giòng thơ ai thả phiêu diêu
Một đời mãi nhớ tiếng tiêu hoạ đàn
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đến nói vu vơ, đi biệt tăm,
Chuông ngân lầu nguyệt giục canh năm.
Mộng về xa biệt lời trao nghẹn,
Thư viết vội xong mực ướt dầm.
Chim trả vàng mờ tia nến hắt,
Màn thêu sen đượm khói hương thầm.
Bồng Sơn  thăm thẳm chàng Lưu hận,
Lại cách Bồng Sơn mấy vạn tầm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Đi biền biệt, đến lặng yên,
Chuông tàn canh điểm, trăng nghiêng mái lầu.
Mộng xa cách, nghẹn lời đau,
Thư chưa khô nét mực màu mới tinh.
Chăn phỉ thuý, nến lung linh,
Hương bay trên gối thêu cành phù dung.
Chàng Lưu hận biệt non Bồng,
Riêng ta lại cách muôn trùng Bồng Lai.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đến không nói, đi thì mất dạng
Trăng xế lầu, chuông vẳng canh năm
Mộng chìa ly, nói khó khăn
Bức thư viết vội mực ngâm chưa nồng
Ánh nến chiếu nửa lồng phỉ thuý
Hương sạ bay thoảng gối phù dung
Chàng Lưu đã hận non Bồng
Còn ta xa cách muôn trùng Bồng sơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nói chơi rồi lại đi luôn
Lầu cao chuông đổ trăng tàn năm canh
Nghẹn lời mộng biệt xa xăm
Thư vừa viết vội mực dầm lệ tươi
Chim vàng phỉ thuý nến soi
Màn sen thoang thoảng thơm mùi xạ hương
Non Bồng đến đó xa đường
Chàng Lưu hận cách Bồng Sơn muôn trùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đến chẳng một lời đi bặt tung
Canh năm chuông điểm gác trăng lồng
Xa vời mộng gửi sầu khôn tỏ
Vội vã thư đề mực chữa đông
Nến lập loè soi màn phỉ thuý
Hương thoang thoảng đượm gối phù dung
Xưa chàng Lưu trách Bồng sơn khuất
Giờ cách Bồng sơn cả vạn trùng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối