Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 27/04/2010 07:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 27/04/2010 07:34

西亭

此夜西亭月正圓,
疏簾相伴宿風煙。
梧桐莫更翻清露,
孤鶴從來不得眠。

 

Tây đình

Thử dạ tây đình nguyệt chính viên,
Sơ liêm tương bạn túc phong yên.
Ngô đồng mạc cánh phiên thanh lộ,
Cô hạc tùng lai bất đắc miên.


Bài thơ được làm vào năm Đại Trung thứ năm (851), lúc đó Lý Thương Ẩn 39 tuổi, sau khi vợ ông mất, lúc ông đi ngang qua nhà cũ của Vương Mậu Nguyên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Đêm ấy đình tây bóng nguyệt đầy,
Rèm thưa làm bạn khói thu bay.
Ngô đồng lá chớ nghiêng sương móc,
Hạc lẻ từ lâu giấc chẳng say.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Tây đình bóng nguyệt tròn rây,
Rèm thưa sương khói đêm nay bạn cùng.
Móc rơi thánh thót ngô đồng,
Từ lâu cánh hạc giấc nồng quên say.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Đêm ấy tây đình trăng sáng soi,
Rèm thưa bạn với khói mây thôi.
Ngô đồng chớ rụng sương khuya nữa,
Hạc lẻ từ lâu mất ngủ rồi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Tây đình đêm ấy trăng ngời,
Bên rèm bạn với khói trời vấn vương.
Ngô đồng đừng có nghiêng sương,
Lại làm giấc hạc cô đơn chập chờn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đình phía tây trăng tròn vành vạnh
Bức rèm thưa làm bạn gió sương
Ngô đồng chớ lật móc nghiêng
Kẻo làm mất ngủ hạc đương giấc nồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đêm ấy sáng tròn nguyệt mái Tây
Rèm thưa bạn với gió cùng mây
Ngô đồng lá chớ nghiêng sương ngọc
Mất ngủ về theo hạc lẻ bầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đình tây đêm ấy bóng trăng đầy,
Làm bạn rèm thưa thu khói bay.
Chớ rụng ngô đồng sương móc lá,
Từ lâu hạc lẻ giấc không say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đình Tây trăng sáng tròn đêm nay
Cùng bạn rèm thưa trọ gió mây
Chẳng nỡ ngô đồng lay móc lạnh
Hạc đơn từ bấy giấc không ngơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm ấy đình tây tròn bóng nguyệt,
Rèm thưa bầu bạn khói mây dày.
Ngô đồng xin chớ nghiêng sương lá,
Hạc chiếc từ lâu giấc chẳng say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời