29/10/2021 06:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây đình
西亭

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 28/04/2010 07:32

 

Nguyên tác

此夜西亭月正圓,
疏簾相伴宿風煙。
梧桐莫更翻清露,
孤鶴從來不得眠。

Phiên âm

Thử dạ tây đình[1] nguyệt chính viên,
Sơ liêm tương bạn túc phong yên.
Ngô đồng mạc cánh phiên thanh lộ,
Cô hạc tùng lai bất đắc miên[2].

Bản dịch của Lê Quang Trường

Đêm ấy đình tây bóng nguyệt đầy,
Rèm thưa làm bạn khói thu bay.
Ngô đồng lá chớ nghiêng sương móc,
Hạc lẻ từ lâu giấc chẳng say.
Bài thơ được làm vào năm Đại Trung thứ năm (851), lúc đó Lý Thương Ẩn 39 tuổi, sau khi vợ ông mất, lúc ông đi ngang qua nhà cũ của Vương Mậu Nguyên.

Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
[1] Trong bài Dạ lãnh, Lý Thương Ẩn có viết: “Tây đình thuý bị dư hương bạc”, đủ thấy ông và vợ từng ở tây đình trong nhà Vương Mậu Nguyên.
[2] Sách Hoài Nam tử, Thuyết sơn huấn chép: “Hạc tri dạ bán”, tức là chim hạc nghe tiếng sương rơi liền thức giấc. Sách Phong thổ ký chép: Loài chim này (hạc) tính hay cảnh giác, đến tháng tám, bạch lộ giáng, nghe được tiếng sương rơi trên cỏ liền cao giọng kêu lên cảnh giới nhau để di chuyển chỗ ở vì sợ có nguy hại.“

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Tây đình