過水穿樓觸處明,
藏人帶樹遠含情。
初生欲缺虛惆悵,
未必圓時即有情。

 

Nguyệt

Quá thuỷ xuyên lâu xúc xứ minh,
Tàng nhân đới thụ viễn hàm tình.
Sơ sinh dục khuyết hư trù trướng,
Vị tất viên thì tức hữu tình.

 

Dịch nghĩa

Phản chiếu trên nước, len lỏi trong lâu đài, chỗ nào cũng chiếu sáng,
Nơi không trung cao xa, còn mang hình ảnh người và cây, hàm chứa bao tình ý.
Trong thượng tuần và hạ tuần không tròn đã làm người xem cảm thấy buồn.
Thì đâu hẳn chỉ có lúc tròn mới là có tình ý đâu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chiếu sáng khắp lâu đài mặt nước
Hình người, cây hàm chứa bao tình
Khuyết làm buồn bã nhân sinh
Khi tròn đâu hẳn có tình riêng mang

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

TRĂNG
Đáy nước trên lầu đâu cũng sáng
Hình cây người ẩn chứa tình sâu
Mới sinh phải khuyết lòng thương cảm
Chưa hẳn hữu tình tròn sáng đâu ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đáy nước, lầu cao chiếu sáng tinh
Bên cây người ẩn chứa chan tình
Lúc còn non khuyết, lòng thương cảm
Đâu hẳn tròn nguyên mới vẹn tình

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mặt nước lâu đài, đâu cũng sáng,
Cây người hàm chứa ý tình sâu.
Trăng tuần thượng hạ buồn vì khuyết.
Chưa hẳn lúc tròn tình ý đâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sáng khắp xuyên lầu chiếu nước qua
Che người cây ẩn ngậm tình xa
Lúc non còn khuyết gây buồn bã
Hà tất khi tròn tình mới ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời