東湖印月

雲霽煙消共渺茫,
一灣風景接洪荒。
晴空浪靜傳雙影,
碧海光寒洗萬方。
湛闊應涵天蕩漾,
凜零不愧海滄凉。
魚龍夢覺衝難破,
依舊冰心上下光。

 

Đông hồ ấn nguyệt

Vân tể yên tiêu cộng diểu mang,
Nhất loan phong cảnh tiếp hồng hoang.
Tình không lãng tịnh truyền song ảnh,
Bích hải quang hàn tiển vạn phương.
Trạm khoát ứng hàm thiên đãng dạng,
Lẫm linh bất quí hải thương lương.
Ngư long mộng giác xung nan phá,
Y cựu băng tâm thượng hạ quang.

 

Dịch nghĩa

Mây tạnh, mây tan trong cõi mênh mông bát ngát,
Một vùng phong cảnh tiếp liền với cõi rộng lớn.
Phía trên, sáng sủa trong trẻo, phía dưới sóng nước yên tĩnh lặng lẽ, truyền nhau đôi bóng,
Mặt biển biếc, ánh sáng lạnh, khắp bốn phương sạch sẽ.
Sâu rộng ngâm chứa cả trời rộng lớn,
Lạnh lẽo không thẹn với biển mênh mông.
Con ngư long tỉnh mộng, trở mình vùng vẫy cũng không làm phá vỡ được,
Một tấm lòng băng vẫn rực rỡ chói chang y như cũ.


Bản dịch nghĩa của Đông Hồ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông Hồ

Khói lạnh mây tan cõi diểu mang,
Một vùng phong cảnh giữa hồng quang.
Trời xa mặt sóng in đôi bóng,
Biển bạc vành gương dọi bốn phương.
Rộng đã sánh cùng trời bát ngát,
Sâu còn so với biển mênh mang.
Cá rồng tỉnh giấc chi tan vỡ,
Một tấm lòng băng vẫn chói chang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa tạnh mênh mông mây đã tan,
Một vùng phong cảnh rộng muôn ngàn.
Trời trong nước tĩnh in đôi bóng,
Sạch lạnh bốn phương biển sáng vàng.
Sâu rộng cả trời chứa rộng lớn,
Lạnh hàn không thẹn biển thênh thang.
Ngư long vùng vẫy không tàn phá,
Một tấm lòng băng vẫn chói chang.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cố Tinh Nguyệt

Vũ tễ, yên tiêu cộng diểu mang,
Nhất loan phong cảnh tiếp hồng hoang
Tình không lãng tĩnh huyên song ảnh,
Bích lạc vân trừng tẩy vạn phương.
Trạm khoát ưng hàm thiên đãng dạng,
Phiêu linh bất tận hải thương mang.
Ngự long mộng giác xung nan phá,
Y cựu bang tâm thượng hạ quang.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Mưa tạnh, mây tan, hiện rõ ràng
Một vùng cảnh vật nối hồng hoang
Trời trong sóng gợn đôi đàng toả
Nước lạnh biển xanh bốn phía quang
Chí cả thẹn chi trời bát ngát
Hồn sâu chứa cả biển mênh mang
Cá rồng quẫy sóng nào lay chuyển
Một tấc lòng vàng vẫn chói chang.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời