Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 11/07/2010 05:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 19/07/2010 01:01

有感(中路因循我所長)

中路因循我所長,
古來才命兩相妨。
勸君莫強安蛇足,
一琖芳醪不得常。

 

Hữu cảm (Trung lộ nhân tuần ngã sở trường)

Trung lộ nhân tuần ngã sở trường,
Cổ lai tài mệnh lưỡng tương phương.
Khuyến quân mạc cưỡng an xà túc,
Nhất trản phương lao bất đắc thường.

 

Dịch nghĩa

Nửa đời rồi vì theo cái chí sở trường,
Xưa nay tài mệnh vôn hại nhau.
Khuyên người chớ gượng vẽ thêm chân rắn,
Một chén rượu thơm cũng không uống được.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Theo sở trường ta nửa cuộc đời,
Xưa nay tài mệnh hại nhau thôi.
Khuyên ai chớ gượng thêm chân rắn,
Một chén rượu thơm chẳng được mời.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Sở trờng ta vẫn nửa đời mang,
Tài mệnh hại nhau tự cổ thường.
Khuyên người chớ gượng chân rắn vẽ,
Nhắp nào được chén rượu thơm hương.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Chí thú mình ta đã nửa đời,
Xưa này tài mệnh hại nhau thôi.
Người đừng vẽ rắn thêm chân nữa,
Chén rượu đào ngon khó nếm trôi.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Nửa đời theo chí sở trường,
Xưa nay tài mệnh vốn thường chẳng thân.
Ai đừng vẽ rắn thêm chân,
Rượu thơm chẳng được một lần nếm qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nửa đời chỉ sống cái ta ưa
Tài mệnh xưa nay vốn kỵ chưa
Chân rắn khuyên người đừng gượng vẽ
Rượu thơm một chén khó mời đưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vốn rụt rè hai phe đứng giữa
Xưa tới nay tài cứ hại thân
Xin đừng vẽ rắn thêm chân
Rượu thơm ta chửa một lần nếm qua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Sở trường mình đã nửa đời đeo
Tài mệnh xưa nay vẫn trớ trêu
Vẽ rắn thêm chân khuyên bạn chớ
Rượu thơm một chén giá còn treo

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nửa đời theo cái sở trường,
Xưa nay tài mệnh vốn thường ghét nhau.
Thêm chân cho rắn đừng cầu,
Rượu thơm một chén cũng đâu được mời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trung tuổi nên theo cái sở trường
Xưa nay tài mệnh ghét nhau thường
Khuyên anh chớ cố vẽ chân rắn
Một chén cũng không nếm rượu suông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời