25/06/2024 00:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu cảm (Trung lộ nhân tuần ngã sở trường)
有感(中路因循我所長)

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 12/07/2010 05:14

 

Nguyên tác

中路因循我所長,
古來才命兩相妨。
勸君莫強安蛇足,
一琖芳醪不得常。

Phiên âm

Trung lộ[1] nhân tuần ngã sở trường,
Cổ lai tài mệnh lưỡng tương phương.
Khuyến quân mạc cưỡng an xà túc[2],
Nhất trản phương lao bất đắc thường.

Dịch nghĩa

Nửa đời rồi vì theo cái chí sở trường,
Xưa nay tài mệnh vôn hại nhau.
Khuyên người chớ gượng vẽ thêm chân rắn,
Một chén rượu thơm cũng không uống được.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Theo sở trường ta nửa cuộc đời,
Xưa nay tài mệnh hại nhau thôi.
Khuyên ai chớ gượng thêm chân rắn,
Một chén rượu thơm chẳng được mời.
[1] "Dưỡng sinh luận" của Kê Khang chép: "Chí dĩ yếm suy, trung lộ phục phế" (chí đã chán, suy yếu, thì trung niên bỏ phế). Trung lộ tức nửa đời người.
[2] "Tề sách" trong "Chiến Quốc sách" chép: Nước Sở có người Từ Tế đem cho xá nhân một vò rượu. Xá nhân cùng nói rằng: "Vò rượu này mấy người uống thì không đủ, một người uống thì có thừa. Hãy vẽ thi, nếu ai vẽ con rắn xong trước thì được vò rượu này." Có một người vẽ xong trước, cầm hũ rượu định uống, tay trái ôm vò, tay phải vẽ rắn, còn nói: "Ta sẽ vẽ chân cho mày". Chưa kịp vẽ xong thì có người khác giật lấy vò rượu nói: "Rắn vốn không có chân, ông làm sao vẽ chân của nó?", bèn uống vò rượu ấy. Người kia mất rượu để uống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Hữu cảm (Trung lộ nhân tuần ngã sở trường)