槿花

風露凄凄秋景繁,
可憐榮落在朝昏。
未央宮裏三千女,
但保紅顏莫保恩。

 

Cận hoa

Phong lộ thê thê thu cảnh phồn,
Khả liên vinh lạc tại triêu hôn.
Vị Ương cung lý tam thiên nữ,
Đãn bảo hồng nhan mạc bảo ân.

 

Dịch nghĩa

Mùa thu cảnh sắc hắt hiu trong gió sương,
Thương thay số kiếp hoa râm bụt sớm nở tối tàn.
Ba ngàn cung nữ trong cung Vị Ương,
Chỉ lo giữ má hồng mà chẳng lo giữ ơn vua.


Bài thơ mượn chuyện hoa râm bụt sớm nở tối tàn để thương cho cảnh người cung nữ hồng nhan bạc mệnh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Gió sương hiu hắt thu thâm,
Thương thay số kiếp sớm hôm nở tàn.
Vị Ương cung nữ ba ngàn,
Má hồng riêng giữ, chẳng màng ơn vua.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Sương gió mùa thu cảnh lạnh lùng,
Tối tàn sớm nở thật buồn thương.
Ba ngàn cung nữ Vị Ương thẳm,
Chẳng giữ ơn vua, giữ má hường.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Thu về hiu hắt gió sương đưa,
Sớm nở thương hoa tối héo vừa.
Cung Vị ba ngàn cung nữ ấy,
Chăm hồng đôi má nhãng ơn vua.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Cảnh thu sương gió não lòng,
Buồn thương một kiếp hoa trong sớm chiều.
Vị Ương cung nữ mỹ miều,
Chỉ lo nhan sắc ơn triều bỏ quên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hơi thu hiu hắt gió sương lan
Sớm nở thương thay tối lại tàn
Cung nữ  Vị Ương non nửa vạn
Má hồng chăm chút chẳng ơn ban

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Thu dày dạn, sương rơi gió trở
Xót hoa kia, sớm nở tối tàn
Vị Ương cung nữ ba ngàn
Hồng nhan giữ phận, dám màng ơn vua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong gió sương sắc thu hiu hắt
Thương sớm tàn số kiếp hoa râm
Ba ngàn cung nữ Vị Ương
Chỉ lo nhan sắc không màng ơn vua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hắt hiu trong sắc gió thu sương,
Sớm nở tối tàn số kiếp thương.
Cung nữ Vị Ương ba ngàn vị,
Má hồng lo giữ vắng quân vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Gió sương lạnh lẽo cảnh thu trầm
Tươi héo thương thay chỉ sớm hôm
Cung Vị Ương ba nghìn tú nữ
Ân vua chẳng thấy chỉ hồng nhan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời