30/09/2022 02:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cận hoa
槿花

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 02/08/2010 03:56

 

Nguyên tác

風露凄凄秋景繁,
可憐榮落在朝昏。
未央宮裏三千女,
但保紅顏莫保恩。

Phiên âm

Phong lộ thê thê thu cảnh phồn,
Khả liên vinh lạc tại triêu hôn.
Vị Ương cung lý tam thiên nữ,
Đãn bảo hồng nhan mạc bảo ân.

Dịch nghĩa

Mùa thu cảnh sắc hắt hiu trong gió sương,
Thương thay số kiếp hoa râm bụt sớm nở tối tàn.
Ba ngàn cung nữ trong cung Vị Ương,
Chỉ lo giữ má hồng mà chẳng lo giữ ơn vua.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Gió sương hiu hắt thu thâm,
Thương thay số kiếp sớm hôm nở tàn.
Vị Ương cung nữ ba ngàn,
Má hồng riêng giữ, chẳng màng ơn vua.
Bài thơ mượn chuyện hoa râm bụt sớm nở tối tàn để thương cho cảnh người cung nữ hồng nhan bạc mệnh.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Cận hoa