端居

遠書歸夢兩悠悠,
只有空床故素秋。
階下青臺與紅樹,
雨中寥落月中愁。

 

Đoan cư

Viễn thư quy mộng lưỡng du du,
Chỉ hữu không sàng cố tố thu.
Giai hạ thanh đài dữ hồng thụ,
Vũ trung liêu lạc nguyệt trung sầu.

 

Dịch nghĩa

Tin thư xa, mộng về quê nhà đều mờ mờ tỏ tỏ,
Chỉ chiếc giường trống đối diện cùng mùa thu thê lương.
Ngoài thềm đá, một màu rêu biếc và sắc đỏ những cành phong ánh vào nhau,
Trong mưa cảnh vắng vẻ tịch mịch, dưới trăng cảnh lại sầu thảm.


Đoan cư: cảnh sống nhàn rỗi. Bài thơ làm khi tác giả ở nơi đất khách, nhớ gia đình, vợ con.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Thư xa dằng dặc mộng về luôn,
Giường trống duy cùng thu trắng tuôn.
Thềm đá ngoài, rêu xanh, phong đỏ,
Trong mưa quạnh quẽ, dưới trăng buồn.

33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Tin thư dằng dặc mộng về suông,
Giường trống còn trơ, thu khí tuôn.
Rêu biếc ngập thềm, phong thắm đỏ,
Trong mưa rời rã, dưới trăng buồn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Thư xa hun hút nẻo về,
Giường xưa quạnh quẽ, bốn bề hơi thu.
Thềm rêu, phong đỏ âm u,
Lạc loài mưa lạnh, đau vùi dưới trăng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Mộng về thư vắng tuyệt tăm mù,
Trơ trọi giường đơn đẫm khí thu.
Thềm quạnh rêu xanh chen lá đỏ,
Dưới mưa buồn bã dưới trăng sầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của lenamphong

Mù mịt tin nhà, mộng cố hương
Giường trống, thu tàn thảy thê lương
Thềm đá rêu xanh, phong sắc đỏ
Trong mưa u tịch, dưới trăng buồn

lnp
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thư xa hồn mộng ý mơ màng
Thu não gường không dạ xốn xang
Phong đỏ rêu xanh thềm đá dọi
Trăng buồn quạnh quẽ giọt mưa ngang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mơ trở về, thư nhà vời vợi
Chỉ giường không, đơn gối đón thu
Rêu xanh, lá đỏ sầu tư
Trong mưa trống trải, trăng u uẩn buồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Mộng về xa vắng, bặt tin thư
Một chiếc giường không lạnh gió thu
Thềm phủ xanh rêu, cây đỏ sắc
Trong mưa cô quạnh, dưới trăng sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thư xa mờ tỏ mộng quê nhà,
Chỉ chiếc giường không thu lạnh qua.
Thềm đá xanh rêu phong sắc đỏ,
Cảnh mưa tịch mịch sầu trăng tà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mộng nhớ thư xa thảy mịt mờ
Giường không thu trắng cũ như xưa
Dưới thềm rêu biếc với cây đỏ
Buồn lạnh trong trăng lác đác mưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời