22/06/2024 09:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoan cư
端居

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hoanggiapton vào 29/01/2010 21:40

 

Nguyên tác

遠書歸夢兩悠悠,
只有空床故素秋。
階下青臺與紅樹,
雨中寥落月中愁。

Phiên âm

Viễn thư quy mộng lưỡng du du,
Chỉ hữu không sàng cố tố thu[1].
Giai hạ thanh đài dữ hồng thụ,
Vũ trung liêu lạc nguyệt trung sầu.

Dịch nghĩa

Tin thư xa, mộng về quê nhà đều mờ mờ tỏ tỏ,
Chỉ chiếc giường trống đối diện cùng mùa thu thê lương.
Ngoài thềm đá, một màu rêu biếc và sắc đỏ những cành phong ánh vào nhau,
Trong mưa cảnh vắng vẻ tịch mịch, dưới trăng cảnh lại sầu thảm.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Thư xa dằng dặc mộng về luôn,
Giường trống duy cùng thu trắng tuôn.
Thềm đá ngoài, rêu xanh, phong đỏ,
Trong mưa quạnh quẽ, dưới trăng buồn.
Đoan cư: cảnh sống nhàn rỗi. Bài thơ làm khi tác giả ở nơi đất khách, nhớ gia đình, vợ con.


[1] Theo thuyết ngũ hành thì đông, hạ, xuân, thu và tháng cuối mỗi mùa tương ứng lần lượt với Thuỷ, Hoả, Mộc, Kim, Thổ, và đen, đỏ, xanh, trắng, vàng. Mùa Thu vì vậy tương ứng với Kim và Trắng. Tố là trắng, vì vậy nói “tố thu”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Đoan cư