25.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 24/03/2006 17:14

昌谷北園新筍其二

斫取青光寫楚辭,
膩香春粉黑離離。
無情有恨何人見,
露壓煙啼千萬枝。

 

Xương Cốc bắc viên tân duẩn kỳ 2

Chước thủ thanh quang tả "Sở từ",
Nhị hương xuân phấn hắc ly ly.
Vô tình hữu hận hà nhân kiến,
Lộ áp yên đề thiên vạn chi.

 

Dịch nghĩa

Bóc nhẹ tre cho da tre xanh nhẵn bóng, viết bài "Sở từ"
Hương nồng đượm, phấn ngày xuân, nét mực đen lắy
Vô tình có bài thơ đầy cảm hận nhưng mấy ai nhìn thấy?
Móc sa, khói phủ lấp cả ngàn muôn cành.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Giang Nam, Nam Trân

Bóc sạch tre non viết “Sở từ”
Hương thơm, phấn mịn, chữ đen sì
Tre mang mối hận nào ai biết
Sương khói muôn cành lấp hẳn đi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Vỏ tre non, thơ hay vừa chép,
Nét mực đen xuân phấn toả hương.
Chẳng ai thấy tre mang mối hận,
Muôn cành phủ lấp trong khói sương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Viết Sở từ tre chuốt vỏ xanh,
Phấn xuân hương đượm mực đen thanh.
Vô tình uất hận nào ai thấy,
Sương lấp khói mờ nghìn vạn cành !!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Tre non bóc nhẵn viết bài thơ,
Hương nhị, màu xuân, mực ánh mờ.
Mối hận vô tình ai thấy được,
Muôn cành sương đẫm khói che mờ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Viết bài thơ trên tre nhẵn bóng
Phấn hương nồng, mực óng màu đen
Da tre sầu hận ai xem?
Khói che, móc ướt đè lên vạn cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời