27/05/2024 03:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xương Cốc bắc viên tân duẩn kỳ 2
昌谷北園新筍其二

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 25/03/2006 17:14

 

Nguyên tác

斫取青光寫楚辭,
膩香春粉黑離離。
無情有恨何人見,
露壓煙啼千萬枝。

Phiên âm

Chước thủ thanh quang tả "Sở từ[1]",
Nhị hương xuân phấn hắc ly ly.
Vô tình hữu hận hà nhân kiến,
Lộ áp yên đề thiên vạn chi.

Dịch nghĩa

Bóc nhẹ tre cho da tre xanh nhẵn bóng, viết bài "Sở từ"
Hương nồng đượm, phấn ngày xuân, nét mực đen lắy
Vô tình có bài thơ đầy cảm hận nhưng mấy ai nhìn thấy?
Móc sa, khói phủ lấp cả ngàn muôn cành.

Bản dịch của Giang Nam, Nam Trân

Bóc sạch tre non viết “Sở từ”
Hương thơm, phấn mịn, chữ đen sì
Tre mang mối hận nào ai biết
Sương khói muôn cành lấp hẳn đi.
[1] Tên một thi phẩm nổi tiếng của nhà thơ Khuất Nguyên. Đây có nghĩa là bài thơ hay. (Khuất Nguyên khởi xướng thể loại Sở từ, do bị Sở Hoài Vương nghe lời dèm pha mà cách chức ông, nên buồn bả làm ra bài Ly Tao 離騷 tự thán. Người sau này bắt chước theo lối của ông viết, nên tạo ra thể loại Sở từ).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Xương Cốc bắc viên tân duẩn kỳ 2