夜與張舒話別

愁聽南樓角又吹,
曉雞啼後更分離。
如何銷得淒涼思,
更勸燈前酒一卮。

 

Dạ dữ Trương Thư thoại biệt

Sầu thính nam lâu giốc hựu xuy,
Hiểu kê đề hậu cánh phân ly.
Như hà tiêu đắc thê lương tứ,
Canh khuyến đăng tiền tửu nhất chi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sầu nghe còi thổi lầu nam
Tiếng gà gáy sớm canh tàn chia tay
Sao cho hết xót xa này
Mời thêm một chén đưa cay trước đèn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Buồn nghe tiếng tù và lại thổi
Sau tiếng gà là nỗi phân ly
Làm sao sầu ý bỏ đi
Đặng mời ông được một ly trước đèn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời