16/06/2024 06:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ dữ Trương Thư thoại biệt
夜與張舒話別

Tác giả: Lý Cửu Linh - 李九齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2014 11:24

 

Nguyên tác

愁聽南樓角又吹,
曉雞啼後更分離。
如何銷得淒涼思,
更勸燈前酒一卮。

Phiên âm

Sầu thính nam lâu giốc hựu xuy,
Hiểu kê đề hậu cánh phân ly.
Như hà tiêu đắc thê lương tứ,
Canh khuyến đăng tiền tửu nhất chi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sầu nghe còi thổi lầu nam
Tiếng gà gáy sớm canh tàn chia tay
Sao cho hết xót xa này
Mời thêm một chén đưa cay trước đèn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Cửu Linh » Dạ dữ Trương Thư thoại biệt