折荷有贈

涉江玩秋水,
愛此紅蕖鮮。
攀荷弄其珠,
盪漾不成圓。
佳人彩雲裏,
欲贈隔遠天。
相思無因見,
悵望涼風前。

 

Chiết hà hữu tặng

Thiệp giang ngoạn thu thuỷ,
Ái thử hồng cừ tiên.
Phan hà lộng kỳ châu,
Đãng dạng bất thành viên.
Giai nhân thái vân lý,
Dục tặng cách viễn thiên.
Tương tư vô nhân kiến,
Trướng vọng lương phong tiền.

 

Dịch nghĩa

Trời thu, qua sông du ngoạn,
Hoa sen hồng nở thật đáng yêu.
Vin lá sen chơi đùa hạt ngọc trên lá,
(Hạt ngọc) sóng sánh không tròn được.
Người đẹp ở tận nơi trời mây,
Muốn tặng mà xa cách bên trời.
Lòng nhớ nhung mà không có cách nào gặp,
Buồn rầu nhìn gió mát thổi.


Trước Lý Bạch đã có một số bài thơ có từ ngữ và chủ đề tương tự, như Thiệp giang thái phù dung 涉江採芙蓉 (cổ thi đời Hán), Phú đắc thiệp giang thái phù dung thi 賦得涉江採芙蓉詩 của Lương Nguyên Đế Tiêu Dịch 蕭繹, Nghĩ cổ kỳ 3 - Thái liên khúc 擬古其三-採蓮曲 của Ngô Quân 吳均. Có thể Lý Bạch lấy cảm hứng từ những bài này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Trời thu ra sông giỡn,
Sen hồng nở đáng yêu.
Vin lá đùa châu ngọc,
Sóng sánh chẳng tròn đều.
Muốn tặng, người xa cách,
Phương trời khó biết đâu.
Nhớ nhung không cách gặp,
Buồn trông gió thổi nhiều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Giỡn nước trời thu sông khẽ dạo
Sen hồng nở ngát thật là yêu
Đùa vin lá biếc đây châu ngọc
Sóng sánh tròn đâu chẳng thấy đều

Mỹ nữ mây trời ôi cách biệt
Dầu ta muốn tặng đã hai nơi
Nào đâu có cách mà nhìn mặt
Gió thổi buồn thêm ngóng thảm rồi.

33.67
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời thu du ngoạn qua sông,
Hoa sen nở rộ màu hồng đáng yêu.
Hạt châu sóng sánh chưa đều,
Vin sen đùa hạt ngọc nhiều lá lay
Giai nhân ở tận trời mây.
Bên trời muốn tặng nơi đây xa mờ,
Tương tư chẳng gặp người nào,
Buồn rầu nhìn gió thổi vào mát thôi.

23.50
Trả lời