見花發有思

花未發,
增所思,
及見花開轉益悲。
花開未發尚有期,
獨我情懷無見時。
中宵月下空流淚,
腸斷關山知不知?

 

Kiến hoa phát hữu tứ

Hoa vị phát,
Tăng sở tư,
Cập kiến hoa khai chuyển ích bi.
Hoa khai vị phát thượng hữu kỳ,
Độc ngã tình hoài vô kiến thì.
Trung tiêu nguyệt hạ không lưu lệ,
Trường đoạn quan san tri bất tri?


Sách "Đôn Hoàng ca từ tổng biên" chép bài này dưới tiêu đề "Thất điệu danh - Hoa phát tăng tư" 失調名-花發增思 (Không rõ tên điệu - Hoa nở thêm nhớ) và không chép tên tác giả. Sách "Toàn Đường thi tục thập" chép bài này với tiêu đề "Kiến hoa phát hữu tứ" và tác giả là Ân Tế, kèm lời dẫn "Áp chi vận" 押支韻 (Áp vần chi).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hoa chưa nở
Thêm nhớ ai
Đến khi hoa nở buồn càng dai
Đã hẹn bên nhau khi còn nụ
Nay không gặp mặt độc hoài tình
Đêm thanh trăng sáng rơi dòng lệ
Ruột đứt quan san ai biết chăng

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hoa chưa nở thêm nhớ người,
Đến khi hoa nở buồn thời càng thêm.
Khi còn nụ hẹn nhau bên,
Nay không gặp mặt giữ bền nhớ thương.
Đêm thanh trăng sáng lệ vương,
Quan san đứt ruột ai dường biết cho.

15.00
Trả lời