Em là bông sen nở mùa hè
Thiết tha ao ước
Anh có thể thấy em ngay bây giờ

Sương gió chưa bào mòn
Mưa mùa thu chưa rơi
Tháng ngày xanh qua rồi
Em chẳng âu lo, càng không sợ hãi

Chính xác bây giờ
Em xinh đẹp nhất
Cửa khoá
Sau nụ cười thơm
Nào ai biết em tỉ tê tâm sự

Anh không may mắn
Chẳng sớm sủa gì
Quá muộn