鸚鵡洲

鸚鵡來過吳江水,
江上洲傳鸚鵡名。
鸚鵡西飛隴山去,
芳洲之樹何青青。
煙開蘭葉香風暖,
岸夾桃花錦浪生。
遷客此時徒極目,
長洲孤月向誰明?

 

Anh Vũ châu

Anh vũ lai quá Ngô giang thuỷ,
Giang thượng châu truyền Anh Vũ danh.
Anh vũ tây phi Lũng sơn khứ,
Phương châu chi thụ hà thanh thanh.
Yên khai lan diệp hương phong noãn,
Ngạn giáp đào hoa cẩm lãng sinh.
Thiên khách thử thời đồ cực mục,
Trường châu cô nguyệt hướng thuỳ minh?

 

Dịch nghĩa

Chim anh vũ xưa bay đến sông Ngô
Bãi trên sông mới truyền lại tên Anh Vũ
Chim anh vũ đã bay về Tây qua núi Lũng
Bãi thơm cây xanh biếc làm sao!
Khói toả ra từ lá cây lan làm gió thơm nổi dậy
Bờ liền với hoa đào, sóng gấm sinh
Lúc ấy người đi đày trông hoài cõi xa
Trên bãi dài mảnh trăng cô đơn còn soi sáng cho ai.


(Năm 760)

Lý Bạch năm 56 tuổi bị lưu đày đi huyện Dạ Lang tỉnh Quý Châu. Khi chờ đò ngang để qua sông Trường Giang, ông làm bài này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xưa bay Anh vũ đến sông Ngô,
Anh Vũ mới truyền tên đến giờ.
Anh vũ bay về Tây núi Lũng,
Bãi thơm cây cỏ biếc xanh mờ.
Hương lan khói toả thơm làn gió,
Đào thắm liền bờ sóng vượt bờ.
Khách bị đày xa hoài ngóng đợi,
Bãi dài trăng sáng gợi bơ vơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hàn Quốc Vũ

Xưa nào anh vũ đến sông Ngô
Nhờ chim sông mới lưu danh ấy
Rồi chim về Tây qua núi Lũng
Bãi thơm cây biếc vẫn còn đầy

Khói toả lá cây thơm thức dậy
Đào rải bờ, sóng gợn mơn man
Thuở ấy người đi xa mỏi mắt
Trăng đơn ai ngắm lúc khuya tàn?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Anh vũ về sông Ngô dựng tổ
Nên cồn Anh Vũ được thơm danh
Chim về núi Lũng xa hun hút
Cỏ mọc cồn thơm biếc ngút ngàn
Hơi khói chồi lan hương gió quyện
Hoa đào mép bãi sóng sông lan
Lưu khách buồn chân nhìn hút mắt
Vì ai trăng toả bãi sông tràn.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Anh Vũ đến sông Ngô ở lại
Trên bãi sông truyền cái tên này
Anh Vũ nay đã về Tây
Bãi thơm cây cối xanh dầy cỏ non
Cây lan lá khói hương toả ấm
Bờ đào hoa sóng gấm gợn lay
Nơi xa nay khách lưu đày
Chiếc trăng soi sáng bãi này cùng ai?

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thiên Diện

Đất lành có chim vẹt (Anh Vũ Châu):
Khi vẹt vươn cánh sông Ngô hiểu,
Sông đất này nghe danh vẹt rồi.
Khi vẹt về Tây phóng qua Lũng,
Cây lành muôn đất luôn luôn xanh.
Cây Lan hương khói thơm sao cưỡng,
Bờ có hoa đào gợn sóng là.
Người khách giờ đi đày cõi lạ,
Vầng trăng soi đất chiếu cho ai?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]