15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 4 bản dịch, 1 thảo luận
Từ khoá: Quán Tước lâu (3)

Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2006 12:11, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/11/2007 09:04

登鸛雀樓

鸛雀樓西百尺牆,
汀洲雲樹共茫茫。
漢家簫鼓空流水,
魏國山河半夕陽。
事去千年猶恨速,
愁來一日即為長。
風煙並在思歸處,
遠目非春亦自傷。

 

Đăng Quán Tước lâu

Quán Tước lâu tây bách xích tường,
Đinh châu vân thụ cộng mang mang.
Hán gia tiêu cổ không lưu thuỷ,
Nguỵ quốc sơn hà bán tịch dương.
Sự khứ thiên niên do hận tốc,
Sầu lai nhất nhật chính vi trường.
Phong yên tịnh tại tư quy xứ,
Viễn mục phi xuân diệc tự thương.

 

Dịch nghĩa

Phía tây lầu Quán Tước là cột buồm cao trăm thước
mây và cây cối trên bãi sông đều bát ngát, bao la
Nơi vang tiếng sáo trống của nhà hán, nay chỉ còn có nước chảy
Núi sông của nước Nguỵ một nửa nằm trong bóng nắng chiều
Sự việc qua đi rồi, tuy ngàn năm vẫn còn hận là mau chóng
Vì buồn đến nên một ngày cũng thực là dài
Gió khói đều là niềm mong ngóng trở về
Khắp tầm mắt trông xa, không phải là cảnh xuân lại tự xót thương mình.


Quán Tước lâu: tên cổ lâu, giờ tại huyện Vĩnh Tế tỉnh Sơn Tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Lên lầu Quán Tước ngất cao buồm
Mây bãi, cây bờ bát ngát trông
Chiêng trống Hán đâu, riêng nước chảy
Núi sông Nguỵ trước nửa tà dương
Ngàn năm còn hận đời qua chóng
Một buổi dài thay lúc đoạn trường!
Gió khói đều vương niềm tưởng nhớ
Xuân nào có phải, lại buồn thương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Phụng Hà

Có nhiều sai biệt giữa bản chữ Hán và phiên âm.
Phiên âm theo bản chữ Hán của Thi viện :

Câu 2:  ĐINH châu vân thụ cộng mang mang   
Câu 3: Hán gia tiêu cổ TUỲ lưu thuỷ
Câu 6: THU lai nhất nhật TỨC TRI trường  
Câu 7: Phong YÊN TỊNH TẠI tư qui XỨ

Theo ý tôi, trong câu 6 phải là 愁來  (Sầu lai)

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tây lầu Quán-Tước: buồm cao,
Mây, cây, trên bãi nao nao nỗi buồn.
Trống, tiêu nhà Hán: nước tuôn,
Núi, sông nước Nguỵ: nửa đương nắng tà.
Ngàn năm hận cũ chóng qua,
Một ngày sầu đến cho là dài ghê.
Khói mây gợi nhớ chốn quê,
Xót thương, xa tít nhìn về chẳng Xuân...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lầu Quán Tước, phía tây, buồm trăm thước
Bãi sông Đinh mây, lá cảnh bao la
Tiếng nước như tiêu, trống Hán hoà ca
Nắng chiều chiếu nửa sơn hà nhà Nguỵ
Việc đã qua, ngàn năm coi vẫn lẹ
Trong cơn sầu, một buổi cũng dài ghê
Gió thổi sương lòng chạnh nhớ về quê
Nhìn xa nữa, xuân tàn, thêm đau xót.

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Lầu Tây Quán Tước tường cao vút
Bãi đảo cây buồn mây lượn xa
Trống nhạc Hán chìm con nước cuốn
Nước non Nguỵ khuất ánh dương tà
Ngàn năm việc cũ trôi nhanh quá
Một mảnh sầu còm gặm mãi ha?
Sương gió đều mong về cố quận
Nhìn xa tuổi lão xót thân già!

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời