30/10/2020 09:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đăng Quán Tước lâu
登鸛雀樓

Tác giả: Lý Ích - 李益

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2006 12:11

 

Nguyên tác

鸛雀樓西百尺牆,
汀洲雲樹共茫茫。
漢家簫鼓空流水,
魏國山河半夕陽。
事去千年猶恨速,
愁來一日即為長。
風煙並在思歸處,
遠目非春亦自傷。

Phiên âm

Quán Tước lâu tây bách xích tường,
Đinh châu vân thụ cộng mang mang.
Hán gia tiêu cổ không[1] lưu thuỷ,
Nguỵ quốc sơn hà bán tịch dương.
Sự khứ thiên niên do hận tốc,
Sầu lai nhất nhật chính vi trường.
Phong yên tịnh tại tư quy xứ[2],
Viễn mục phi xuân diệc tự thương.

Dịch nghĩa

Phía tây lầu Quán Tước là cột buồm cao trăm thước
mây và cây cối trên bãi sông đều bát ngát, bao la
Nơi vang tiếng sáo trống của nhà hán, nay chỉ còn có nước chảy
Núi sông của nước Nguỵ một nửa nằm trong bóng nắng chiều
Sự việc qua đi rồi, tuy ngàn năm vẫn còn hận là mau chóng
Vì buồn đến nên một ngày cũng thực là dài
Gió khói đều là niềm mong ngóng trở về
Khắp tầm mắt trông xa, không phải là cảnh xuân lại tự xót thương mình.

Bản dịch của Trần Trọng San

Lên lầu Quán Tước ngất cao buồm
Mây bãi, cây bờ bát ngát trông
Chiêng trống Hán đâu, riêng nước chảy
Núi sông Nguỵ trước nửa tà dương
Ngàn năm còn hận đời qua chóng
Một buổi dài thay lúc đoạn trường!
Gió khói đều vương niềm tưởng nhớ
Xuân nào có phải, lại buồn thương.
Quán Tước lâu: tên cổ lâu, giờ tại huyện Vĩnh Tế tỉnh Sơn Tây.

[1] Có bản chép là chữ "tuỳ" 隨.
[2] Có bản chép câu này là "Phong yên tính khởi tư quy vọng" 風煙倂起思歸望 (Gió khói đều khiến dấy lên nỗi nhớ nhà).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ích » Đăng Quán Tước lâu