Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: người đẹp (119)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2014 16:56

越溪怨

越王宮裏如花人,
越水溪頭採白蘋。
白蘋未盡人先盡,
誰見江南春復春。

 

Việt khê oán

Việt vương cung lý như hoa nhân,
Việt thuỷ khê đầu thái bạch tần.
Bạch tần vị tận nhân tiên tận,
Thuỳ kiến Giang Nam xuân phục xuân.

 

Dịch nghĩa

Người đẹp như hoa ở trong cung vua nước Việt,
Thủa hàn vi từng hái rau tần trắng ở suối Việt (Nhược Da).
Rau tần trắng còn đó nhưng người đẹp đã mất trước,
Ai ai cũng thấy vùng Giang Nam xuân lại xuân về.


Việt là nước chư hầu cuối thời Xuân Thu, đất đai gồm tỉnh Chiết Giang ngày nay, kinh đô đặt tại Cối Kê, nay ở huyện Cối Kê, tỉnh Chiết Giang. Việt khê nguyên là Nhược Da khê, cách Cối Kê 28 dặm về phía đông. Cùng lúc nước Việt nổi lên ở Chiết Giang, thì nước Ngô cũng nổi lên ở phần đất ngày nay là tỉnh Giang Tô. Hai nước tranh hùng, cuối cùng Việt diệt được Ngô. Nhưng chẳng bao lâu sau, Việt lại bị nước Sở thôn tính đầu thời Chiến Quốc, người đẹp ở Việt khê cũng chết theo nước Việt bạo phát bạo tàn này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người như hoa trong cung vua Việt
Hái rau tần bên suối Nhược Da
Rau tần còn, người sớm xa
Giang Nam xuân vẫn xuân đà lại xuân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mỹ nhân nước Việt đẹp như hoa,
Từng hái rau tần suối Nhược Da.
Tần trắng rau còn người đẹp mất,
Giang Nam xuân lại rồi xuân qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mỹ nhân nước Việt như hoa,
Hàn vi từng hái Nhược Da rau tần.
Rau còn đã mất giai nhân,
Giang Nam xuân hết rồi xuân lại về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Người như hoa khắp cung vua Việt
Đầu suối Việt cùng hái lá tần
Người đã mất rồi tần vẫn đó
Giang Nam ai thấy xuân rồi xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời