Người như hoa trong cung vua Việt
Hái rau tần bên suối Nhược Da
Rau tần còn, người sớm xa
Giang Nam xuân vẫn xuân đà lại xuân

tửu tận tình do tại