14/08/2022 06:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Việt khê oán
越溪怨

Tác giả: Lãnh Triêu Quang - 冷朝光

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2014 16:56

 

Nguyên tác

越王宮裏如花人,
越水溪頭採白蘋。
白蘋未盡人先盡,
誰見江南春復春。

Phiên âm

Việt vương cung lý như hoa nhân,
Việt thuỷ khê đầu thái bạch tần.
Bạch tần vị tận nhân tiên tận,
Thuỳ kiến Giang Nam xuân phục xuân.

Dịch nghĩa

Người đẹp như hoa ở trong cung vua nước Việt,
Thủa hàn vi từng hái rau tần trắng ở suối Việt (Nhược Da).
Rau tần trắng còn đó nhưng người đẹp đã mất trước,
Ai ai cũng thấy vùng Giang Nam xuân lại xuân về.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người như hoa trong cung vua Việt
Hái rau tần bên suối Nhược Da
Rau tần còn, người sớm xa
Giang Nam xuân vẫn xuân đà lại xuân
Việt là nước chư hầu cuối thời Xuân Thu, đất đai gồm tỉnh Chiết Giang ngày nay, kinh đô đặt tại Cối Kê, nay ở huyện Cối Kê, tỉnh Chiết Giang. Việt khê nguyên là Nhược Da khê, cách Cối Kê 28 dặm về phía đông. Cùng lúc nước Việt nổi lên ở Chiết Giang, thì nước Ngô cũng nổi lên ở phần đất ngày nay là tỉnh Giang Tô. Hai nước tranh hùng, cuối cùng Việt diệt được Ngô. Nhưng chẳng bao lâu sau, Việt lại bị nước Sở thôn tính đầu thời Chiến Quốc, người đẹp ở Việt khê cũng chết theo nước Việt bạo phát bạo tàn này.

[] Nói chung là phần đất phía nam sông Trường Giang, nói riêng là đất đai của nước Ngô và nước Việt cũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lãnh Triêu Quang » Việt khê oán