Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Đường
6 bài trả lời: 5 bản dịch, 1 thảo luận
Từ khoá: gửi vợ (5)

Đăng bởi Phụng Hà vào 20/10/2009 13:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 30/11/2009 10:18

寄內詩

握筆題詩易,
荷戈征戍難。
慣從鴛被緩,
怯向雁門寒。
瘦盡寬衣帶,
啼多漬枕簟。
試留青黛著,
回日畫盾看。

 

Ký nội thi

Ác bút đề thi dị,
Hạ qua chinh thú nan.
Quán tòng Uyên bị hoãn,
Khiếp hướng Nhạn môn hàn.
Sấu tận khoan y đới,
Đề đa tý chẩm đan (điệm).
Thí lưu thanh đại trước,
Hồi nhật hoạ my khan.

 

Dịch nghĩa

Cầm bút đề thơ là chuyện dễ
Ôm cái mác đi chinh chiến xa mới là khó
Đã từng quen với tấm chăn Uyên êm ấm
Nay ngại phải vượt qua ải Nhạn môn lạnh lẽo
Gầy quá nên đai và áo thấy rộng thùng thình
Khóc nhiều nên chiếu gối đẫm lệ
Hãy giữ lấy thuốc đen
Ngày về ta sẽ kẻ mày (cho nàng)


Bài thơ này của một học trò người Hà Bắc đi lính.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Cầm bút đề thơ thật dễ dàng
Vác gươm ra trận khó vô vàn!
Chăn Uyên êm ấm từng quen thuộc
Cửa Nhạn lạnh lùng ngại bước sang
Thân ốm áo đai càng thụng thịnh
Lệ đằm gối niệm cứ chan chan
Thuốc đen: giữ đợi anh về nhé!
Kẻ hộ mày em, lúc điểm trang.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Cầm bút đề thơ, dễ mà!
Mang gươm chinh chiến mới là gian truân.
Chăn Uyên êm ái đã từng,
Nay qua ải Nhạn lạnh lùng mà kinh.
Thân gầy đai áo thùng thình,
Đêm nằm chiếu gối, lệ tình ướt mem.
Nàng ơi, giữ lấy thuốc đen,
Ngày về, anh kẻ mày em cho nào!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Cầm bút đề thơ dễ
Giáo đánh giặc không chuyên .
Quen êm ấm chăn Uyên
Sợ lạnh lùng ải Nhạn.
Thân gầy đai áo máng
Khóc ướt đẳm gối chăn
Thử giữ  thuốc điểm trang
Ngày về kẻ mày mặt

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

KÝ NỘI THI

http://www.xysa.com/quantangshi/t-784.htm

Bài 7

KÝ NỘI THI

卷784_7 《寄內詩》河北士人

握筆題詩易,
荷戈征戍難。
慣從鴛被暖,
怯向雁門寒。
瘦盡寬衣帶,
啼多漬枕檀。
試留青黛著,
回日畫眉看。

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cầm bút làm bài thơ không khó
Vác giáo làm lính thú mới gay
Chăn uyên quen đắp bấy chầy
Bây giờ rét mướt, ải này Nhạn môn
Buồn ốm yếu nên quần áo rộng
Rên khóc nhiểu lệ thấm chiếu đan
Hãy chừa lại chút phấn xanh
Ngày về anh vẽ mi vành em coi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Đề thơ cất bút dễ mà;
Vác đòng chinh thú mới là gian nan.
Chăn uyên ấm áp hằng quen;
Nhạn Môn buốt giá dặm ngàn mà ghê.
Thân gầy áo rộng mấy bề;
Gối chăn thêm nỗi đầm đìa lệ rơi.
Mực xanh hãy giữ một vài;
Ngày về xin lại vẽ mày người ngoan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời