29/03/2023 23:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký nội thi
寄內詩

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 19/10/2009 13:08

 

Nguyên tác

握筆題詩易,
荷戈征戍難。
慣從鴛被緩,
怯向雁門寒。
瘦盡寬衣帶,
啼多漬枕簟。
試留青黛著,
回日畫盾看。

Phiên âm

Ác bút đề thi dị,
Hạ qua chinh thú nan.
Quán tòng Uyên bị hoãn,
Khiếp hướng Nhạn môn hàn.
Sấu tận khoan y đới,
Đề đa tý chẩm đan (điệm).
Thí lưu thanh đại trước,
Hồi nhật hoạ my khan.

Dịch nghĩa

Cầm bút đề thơ là chuyện dễ
Ôm cái mác đi chinh chiến xa mới là khó
Đã từng quen với tấm chăn Uyên êm ấm
Nay ngại phải vượt qua ải Nhạn môn lạnh lẽo
Gầy quá nên đai và áo thấy rộng thùng thình
Khóc nhiều nên chiếu gối đẫm lệ
Hãy giữ lấy thuốc đen
Ngày về ta sẽ kẻ mày (cho nàng)

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Cầm bút đề thơ thật dễ dàng
Vác gươm ra trận khó vô vàn!
Chăn Uyên êm ấm từng quen thuộc
Cửa Nhạn lạnh lùng ngại bước sang
Thân ốm áo đai càng thụng thịnh
Lệ đằm gối niệm cứ chan chan
Thuốc đen: giữ đợi anh về nhé!
Kẻ hộ mày em, lúc điểm trang.
Bài thơ này của một học trò người Hà Bắc đi lính.
Nguồn: Đường thi cảm dịch, Đinh Vũ Ngọc, NXB Đà Nẵng, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Ký nội thi