Núi Hoài ẩn hiện
Nghìn dặm núi mây nghìn dặm hận
Sông Hoài xuôi chảy
Vạn khoảnh khói sóng vạn khoảnh sầu

Núi xa sông dài
Che mắt người đi ngóng về đông
Hận cũ sầu mới
Lệ tuôn không nói trước xuân tàn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại