Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (41 bài thơ)
- Lục Du (100 bài thơ)
- Tân Khí Tật (42 bài thơ)
- Nguyên Hiếu Vấn (53 bài thơ)
- Nhạc Phi (6 bài thơ)
Tạo ngày 22/12/2014 18:46 bởi tôn tiền tử
Hoài thượng nữ 淮上女 nghĩa là cô gái trên sông Hoài. Thân thế và tiểu sử của nàng không rõ. Cuối năm Gia Định (1195-1225) đời Tống Ninh Tông, nhà Kim sai bốn đô uý lãnh binh chiếm trung nguyên, một số đàn bà con gái dọc sông Hoài bị bắt lên bắc, nàng có trong số đó.