“Es liegt der heiße Sommer...”

Es liegt der heiße Sommer
Auf deinen Wängelein;
Es liegt der Winter, der kalte,
In deinem Herzchen klein.

Das wird sich bei dir ändern,
Du Vielgeliebte mein!
Der Winter wird auf den Wangen,
Der Sommer im Herzen sein.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tế Hanh

Mùa hè nồng cháy
Ở trên má em
Mùa đông lạnh lẽo
Ở trong tim em

Nhưng có một ngày
Hỡi em!
Mùa đông sẽ trên má
Mùa hè sẽ trong tim.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Nguyên bản tiếng Đức

Es liegt der heiße Sommer

Es liegt der heiße Sommer
Auf deinen Wängelein;
Es liegt der Winter, der kalte,
In deinem Herzchen klein.

Das wird sich bei dir ändern,
Du Vielgeliebte mein!
Der Winter wird auf den Wangen,
Der Sommer im Herzen sein.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thanh Cải

Ở trên đôi má của em
Là một mùa hè nóng bỏng;
Nhưng mà ở tận trong tim,
Lại là mùa đông lạnh cóng.

Ơi người mà tôi yêu dấu!
Điều này nên đổi đi em
Mùa đông hãy về trên má,
Mùa hạ hãy về trong tim..

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Ngọc Trân

Nắng hạ làm hồng đôi má đẹp
Mùa đông đóng băng con tim non
Nhưng bé thương ơi! vạn vật chuyển dời
Chặng cuối có đâu như chặng đầu, em nhỉ?
Mùa đông dù tàn tạ trên đôi má
Mùa hè vẫn cháy bỏng trong tim!


Dịch từ bản tiếng Anh, 6/4/2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời