Nếu em biết đêm nay anh không ngủ,
Nhìn sao trời tha thiết nhớ em.
Chỉ cần em biết một phần nghìn nỗi nhớ,
Một phần nghìn thôi - da diết ngày đêm.

Nếu em biết nỗi niềm đau cắt xé,
Trái tim anh lúc vĩnh biệt tình yêu.
Chỉ cần em biết một phần nghìn nỗi nhớ,
Một phần nghìn thôi - đau xót bao nhiêu.

Thì đêm nay trong đêm êm ấm,
Hãy vì anh như giọt lệ trong mơ.
Đừng chốt cửa em ơi! Tội nghiệp,
Để hồn anh bay đến tận giương em.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé