Ngực em là thánh giá
Tóc cuộn thành vòng dây
Nơi đây từng treo cổ
Bao trái tim thơ ngây

Mắt em là hồ nước
Rất trong và rất đầy
Nhưng nhấn chìm vô số
Bao thuyền tình qua đây

Môi em là hoa thơm
Nhưng mùi hương rất độc
Bao kẻ liều mình hôn
Trước sau đều chết gục

Tôi muốn hét thật to
Dưới nấm mồ bằng ngọc
Rằng bạo chúa, nữ hoàng
Cũng cùng chung nét mắt.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.