31/01/2023 23:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Mùa hè nồng cháy”
“Es liegt der heiße Sommer”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 02/03/2007 15:55

 

Nguyên tác

Es liegt der heiße Sommer
Auf deinen Wängelein;
Es liegt der Winter, der kalte,
In deinem Herzchen klein.

Das wird sich bei dir ändern,
Du Vielgeliebte mein!
Der Winter wird auf den Wangen,
Der Sommer im Herzen sein.

Bản dịch của Tế Hanh

Mùa hè nồng cháy
Ở trên má em
Mùa đông lạnh lẽo
Ở trong tim em

Nhưng có một ngày
Hỡi em!
Mùa đông sẽ trên má
Mùa hè sẽ trong tim.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Mùa hè nồng cháy”