Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Ngũ đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: hoa (125)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2014 21:08

題楊克儉池館

經旬因雨不重來,
門有蛛絲徑有苔。
再向白蓮亭上望,
不知花木為誰開。

 

Đề Dương Khắc Kiệm trì quán

Kinh tuần nhân vũ bất trùng lai,
Môn hữu thù ty kính hữu đài.
Tái hướng bạch liên đình thượng vọng,
Bất tri hoa mộc vị thuỳ khai.

 

Dịch nghĩa

Qua khoảng mười ngày vì mưa không lại chơi được,
Mạng nhện đã giăng nơi cửa, đường vào nhà rêu đã phong.
Nhìn về đình bên ao sen trắng,
Không biết thực ra hoa nở cho ai.


Dương Khắc Kiệm không rõ thân thế.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cả tuần nay mưa hoài không lại
Cửa nhện giăng, đường cái rêu phong
Nhìn ao sen nở trắng trong
Hoa ơi hoa nở thật lòng vì ai?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Mươi ngày không đến bởi mưa dai
Rêu bám nhện giăng phía cửa ngoài
Sen trắng bên đình ngắm hướng nọ,
Hỏi lòng hoa nở để cho ai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời