01/12/2021 11:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Dương Khắc Kiệm trì quán
題楊克儉池館

Tác giả: Hà Xương Linh - 何昌齡

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/02/2014 21:08

 

Nguyên tác

經旬因雨不重來,
門有蛛絲徑有苔。
再向白蓮亭上望,
不知花木為誰開。

Phiên âm

Kinh tuần nhân vũ bất trùng lai,
Môn hữu thù ty kính hữu đài.
Tái hướng bạch liên đình thượng vọng,
Bất tri hoa mộc vị thuỳ khai.

Dịch nghĩa

Qua khoảng mười ngày vì mưa không lại chơi được,
Mạng nhện đã giăng nơi cửa, đường vào nhà rêu đã phong.
Nhìn về đình bên ao sen trắng,
Không biết thực ra hoa nở cho ai.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cả tuần nay mưa hoài không lại
Cửa nhện giăng, đường cái rêu phong
Nhìn ao sen nở trắng trong
Hoa ơi hoa nở thật lòng vì ai?
Dương Khắc Kiệm không rõ thân thế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Xương Linh » Đề Dương Khắc Kiệm trì quán