Ở thiên đường nào đó
Cũng chẳng thấy ai bằng em
Tôi yêu tiếng cười vang ấm áp
Ốm yếu mà dịu ngọt làm sao
Yêu lắm tiếng cười tha thiết ấy

Tôi yêu em, em đang lẩn trốn
Khuấy mạnh lên trong bản chất anh
Tôi yêu biết bao lỗi lầm thầm kín
Yêu hơn con người thiện trong em
Yêu yêu lắm không bao giờ vơi cạn

Tôi yêu bản chất tôi cao thượng
Trong cuộc tình chênh lệch cao sang
Yêu cả an toàn chói ngời ánh sáng
Trong ai khác trong người nào đó
Yêu lắm em ơi tình chứa chan!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)